Medlemmar

Galtabäck båtklubb

 

 

Båtplatser årsavgifter 2018

 

Vi har två typer av båtplatser i Galtabäcks hamn. De flesta är mellan bommar där platserna har varierande bredder. På södra bryggan/kajen har vi några platser längs med bryggan/kajen.

 

Platserna längs med på södra kajen är 9 meters och bryggan 5 meters.

 

Övriga platser är bomplatser med för närvarande bredder enligt nedan prislista. Vi har under vinterperioden 2015/2016 breddat ett antal platser.

 

På årsmötet 2018 beslutade vi om förändrade avgifter. Eftersom avgifterna är baserade på hur stor längd av bryggan platsen tar (förutom 2,3 meters som har samma som 2,2), har i praktiken de platser vi breddat därmed fått en högre avgift.

 

Bredd/bomplats Årsavgift

2,2 meter 1 330

2,3 meter 1 330

2,5 meter 1 470

2,8 meter 1 650

3,2 meter 1 850

3,3 meter 1 900

3,5 meter 2 000

3,8 meter 2 200

 

Längd/längs med

5,0 meter 1 330

9,0 meter 2 275

 

Vi hoppas alla på en härlig båtsäsong.

Styrelsen April 2018

 

---

 

Övriga avgifter

 

Sjösättning och upptagning av båt

(inklusive spolplatta/högtrycksspruta);

-Medlem Gratis

-Icke-medlem 200:-

 

Avgift frånvarande vid

arbetsdag: 200:-

Styrelsen 2018:

Ordförande

ralf Larsson

 

Tel: 076-1998 167

Vice Ordförande, IT-ansvarig

Per-Anders Mörnbäck

 

Tel: 076-1998 167

Hamnkapten

Karl-Inge Karlsson

 

Sekreterare

Carina Fogde

 

Suppleant

Lars Lundberg

 

Suppleant

Jan Thuresson