Medlemmar

Galtabäck båtklubbBåtplatser årsavgifter 2018


Vi har två typer av båtplatser i Galtabäcks hamn. De flesta är mellan bommar där platserna har varierande bredder. På södra bryggan/kajen har vi några platser längs med bryggan/kajen.


Platserna längs med på södra kajen är 9 meters och bryggan 5 meters.


Övriga platser är bomplatser med för närvarande bredder enligt nedan prislista. Vi har under vinterperioden 2015/2016 breddat ett antal platser.


På årsmötet 2018 beslutade vi om förändrade avgifter. Eftersom avgifterna är baserade på hur stor längd av bryggan platsen tar (förutom 2,3 meters som har samma som 2,2), har i praktiken de platser vi breddat därmed fått en högre avgift.


Bredd/bomplats      Årsavgift

2,2 meter                1 330

2,3 meter                1 330

2,5 meter                1 470

2,8 meter                1 650

3,2 meter                1 850

3,3 meter                1 900

3,5 meter                2 000

3,8 meter                2 200


Längd/längs med

5,0 meter                1 330

9,0 meter                2 275


Vi hoppas alla på en härlig båtsäsong.

Styrelsen April 2018


---


Övriga avgifter


Sjösättning och upptagning av båt

(inklusive spolplatta/högtrycksspruta);

-Medlem                          Gratis

-Icke-medlem                    200:-   


Avgift frånvarande vid

arbetsdag:                         200:-

Styrelsen 2018:

Ordförande

ralf Larsson


Tel: 076-1998 167

Vice Ordförande, IT-ansvarig

Per-Anders Mörnbäck


Tel: 076-1998 167

Sekreterare

Carina Fogde


Suppleant

Lars Lundberg


Suppleant

Jan Thuresson